Skorpa

Vil du bo i barnevennlige omgivelser omgitt av flott natur, er Skorpa det rette valget.


2/3 av øya skal fortsatt være friareal, mens det skal bygges inntil 370 boliger fordelt på 8 felt på den resterende delen av øya. Byggingen startet på felt 1 og vi skal nå jobbe oss innover på øya. Utbyggingen vil bære preg av moderne og praktiske boliger med gode uterom.


Hva slags bolig vil du ha på Skorpa?


Kan vi tilpasse en bolig for deg på Skorpa? Vi skal bygge ut lenge og med stor variasjon i boligtyper, så du kan gjerne ta kontakt med oss og ønske deg din  drømmebolig. Vi kan ha muligheter til å tilpasse utbyggingen i takt med dine behov – og tilpasse en bolig akkurat slik du ønsker. Vi vil i de neste salgstrinnene på Skorpa tilby leiligheter, eneboliger, lamellhus  og rekkehus.

 

Leilighetene tilbys i Småholman borettslag på felt 1, mens på felt 2 vil vi i Skorpa Atrium borettslag tilby eneboliger som atriumshus, lamellhus og rekkehus.Klynger og små tun gir trivelige bomiljø


Vi skal skape et boligområde som henger sammen arkitektonisk og estetisk, samtidig som det blir variasjon og valgfrihet. Trivsel – både i boligen og i oppvekstområdet, med variasjon, helhet og moderne løsninger står i fokus ved utbyggingen av Skorpa. Det vil bli etablert små tun og uteområder hvor både barn og voksne kan møtes til sosialt fellesskap.


Barn vokser på å ha gode uteområder. Derfor vil landskapsarkitekten legge vekt på opparbeidelse av gode uteområder som inviterer til samhold og aktivitet.Turområdet Skorpa


På Skorpa blir det en god balanse mellom naturområder og private boligområder. 2/3 av øya er og skal fortsette å være et rekreasjonsområde for hele Kristiansund, hvor øyas naturlige badebasseng på nordsiden er en populær attraksjon. Det er mange stier å følge på Skorpa, som har et variert turområde.


Fra den offentlige parkeringsplassen kan du ta den merkede rundturen på 2,5 km som går ned til svabergene på Valan, via utsiktspunktet Pikhaugen og tilbake langs ryggen på Skorpa. Som beboer på Skorpa har du tilgang til alt dette rett utenfor stuedøra.


Valan er det naturlige «bassenget» som er til høyre i bildet. Vi tør å påstå at dette er badeplassen med byens varmeste vann. Her kan små og store bade, fiske eller sole seg på svabergene.Skorpa - felt 2


Det vil i 2022 bli salgsstart på felt 2, som er det feltet som ligger øst for den offentlige parkeringsplassen ved stikk-ut-starten. Her vil vi tilby tre ulike boligtyper:


Atriumshusene vil fra loftstuen ha direkte utgang til terrenget. Husene har et atrium som en lun og skjermet uteplass. I tillegg vil de ha en takterrasse på ca 20 kvm. I disse boligene har man alt man trenger på en etasje – i tillegg har man loftstue – og for enkelte, ekstra soverom i andre etasje.


Lamellhusene vil ha en sørvestvendt beliggenhet med utsikt. Dette er boliger over to etasjer, hvor de 3 soverommene og 2 badene er i første etasje – mens stue og kjøkken er i andre etasje. Lamellhusene har en takterrasse på over 30 kvm.

Rekkehusene er kompakte familieboliger med carport og altan på ca 20 kvm. Her vil det være 2 til 3 soverom samt 2 bad i første etasje – og stue, kjøkken og soverom i andre etasje.MILEPÆLER


Reguleringsplanen for Meløya og Skorpa er bygget på respekt for områdets betydning for natur- og rekreasjonsområde. Den ble vedtatt i juni 2012 og legger klare føringer for hvordan vi skal ta vare på denne naturperlen.

Vi som utbygger har bygd to nye broer og infrastrukturen – i tillegg skal vi bygge interne veier.


Dette spennende arbeidet startet på nyåret 2017, og første bro mellom Bentneset og Meløya ble åpnet 28. september 2017. Bro nr 2 mellom Meløya og Skorpa ble ferdigstilt sommeren 2019. Høsten 2020 fikk de første flytte inn i ny bolig – og de første boligene som ble ferdigstilt var i Valen-borettslag.SEPTEMBER 2017 - Bro til Meløya og salgsstart

 

Broen til Meløya ble ferdig og åpnet i september 2017. Dette til glede også for de som bor på Skorpa i dag, da denne erstatter den gamle broen, som er utrangert.


På det første feltet på Skorpa, skal det bygges eneboliger og tomannsboliger – tegnet av det anerkjente arkitektkontoret Niels Torp AS. De har lagt vekt på å skape et enhetlig område i pakt med naturen. Samtidig skal det være variasjon i uttrykk og hustyper samt fleksible planløsninger. Husene er moderne og effektive samtidig som nærheten til naturen er hensyntatt gjennom materialvalg og fysisk plassering av hvert enkelt hus.2019 Bro Meløya – Skorpa


Mellom Meløya og Skorpa er det bygd en bro nord for dagens atkomstvei – en moderne bro med gang- og sykkelvei, som gjør det trygt å ferdes langs veiene.2019 Byggestart felt 1


Når broa mellom Meløya og Skorpa står ferdig, er det klart for bygging på felt 1. Infrastrukturen for feltet tilrettelegges slik at i det vi sluttfører arbeidet på broen, kan boligbygging påbegynnes.

Sol, utsikt og vindretninger er tillagt stor vekt i planlegging av husene for å skape best mulig bokvalitet.2019 Ny offentlig parkeringsplass2020 Innflytting felt 1

 

Dette er den milepælene vi gleder oss mest til; familier som flytter inn i nye, flotte boliger på Skorpa! Når disse familiene flytter til Skorpa, vil de bo midt i naturen – tett på byen! De vil forhåpentligvis trives i et nabolag hvor de vil nyte godt av de flotte turområdene, det gode bomiljøet, den flotte utsikten og nærheten til sentrum.

 

 

2021 Ferdigstillelse infrastruktur frem til felt 42022 Byggestart felt 2

 

I takt med salget vil vi starte byggingen på felt 2 i 2022. Her vil vi tilby tre ulike boligtyper, og vi har ved planleggingen av feltet hensyntatt tilgangen til friområdene, utsikt og gode uterom. Borettslaget på felt 2 har vi kalt «Skorpa Atrium borettslag» – og navnet kommer både fra de atriumshusene som skal bygges – og fra oppbyggingen av feltet, hvor det felles oppholds- og lekearealet vil ligge skjermet av bebyggelsen. 
DESIGNET MED LIDENSKAP FOR RÅ NATUR


Reguleringsplanen for Meløya og Skorpa er bygget på respekt for områdets betydning som natur- og rekreasjonsområde. Det rå og barske landskapet på nordsiden av øya, med det naturlige badebassenget «Vallan», blir både bevart og mer tilgjengelig for byens befolkning. Bevaring av kystlandskapet og tilrettelegging for rekreasjon og friluftsliv har vært viktige elementer i reguleringen, og 2/3 av øya blir bevart som før.Vi skal skape et boligområde som henger sammen arkitektonisk og estetisk, samtidig som det blir variasjon og valgfrihet.


Rene linjer

 

På Skorpa skal det bygges ca 370 boliger med 1-3 etasjer. Det anerkjente Arkitektkontoret Niels Torp AS har tegnet illustrasjonsplanen for de 8 feltene. Målet er å skape gode uterom og felles møteplasser samtidig som plassering av boligene tar hensyn til vær og vind og utnytter de flotte sol og utsiktsforholdene.I harmoni med omgivelsene


Det er et viktig hensyn i utbyggingen å skape en helhet og sammenheng mellom boligene. Hvert felt vil få egne, detaljerte utforminger. På Skorpa skal det skapes trivsel og et oppvekstområde med variasjon, helhet og moderne løsninger.OM UTBYGGER


Utbyggingen


Utbyggingen på Skorpa gjennomføres av Skorpa Eiendom AS som eies av KBBL Eiendomsutvikling AS og Backe Prosjekt AS. Begge er solide aktører innen eiendom. Med lokal forankring ønsker Skorpa Eiendom å oppfylle boligdrømmen og skape trivsel for Kristiansunderne «midt i naturen – tett på byen».


KBBL Eiendomsutvikling AS


KBBL Eiendomsutvikling AS eies 75% av Kristiansund Boligbyggelag (KBBL) og 25% av Averøy Gruppen  AS. KBBL ble startet i 1946 og har i over 75 år bygget boliger for sine medlemmer – Averøy Gruppen AS ble etablert i 2010 og er eid av Mino AS og Nordbohus Averøy AS som har 20 år med prosjektutvikling bak seg. Averøy Gruppen AS kom inn på eiersiden i selskapet i 4. kvartal 21.


KBBL har vært med på utviklingen/utbyggingen av «nye» Skorpa siden selskapet kjøpte eiendommen i 2006.

Prosjektutviklerne i moderselskapene har fokus på å utvikle boliger tilpasset et marked i stadig endring. Prosjektledelsen og oppfølgingen under byggingen gjøres hovedsakelig av teknisk avdeling i KBBL. Oppfølgingen av økonomien i borettslagene både under bygging og i alle årene etterpå, er det regnskaps- og forvaltningsavdelingen i KBBL som sørger for.


Vi i Skorpa Eiendom AS vil ta godt vare på deg som kunde gjennom hele kjøpsprosessen, og KBBL for alle de årene du bolig i boligen (borettslaget) – derfor har vi ekstra fokus på at våre kunder skal være fornøyde.Backe Prosjekt AS


Backe Prosjekt driver aktivt som byggherre innen utvikling av bolig, næringseiendom og offentlige bygg. Vi utvikler prosjekter alene eller i samarbeid med grunneiere, partnere og investorer. Ulike samarbeidsformer gir mulighet for deling av kompetanse, ressurser og risiko gjennom alle prosjektets faser. Backe Prosjekt jobber for å bli et av de ledende miljøer innen prosjektutvikling av boliger og næringseiendom i Sør-Norge. Vi har som målsetning å igangsette 500 boliger og 25.000 m2 næringsbygg i året.


Vi legger stor vekt på godt samarbeid med lokale myndigheter og andre interessenter for å sikre effektive prosesser fra regulering til overlevering. Vi prioriterer kvalitet og profesjonalitet i alle deler av vårt arbeid. Tilhørigheten til Backe gir finansiell styrke og tilgang til ledende kompetanse og ressurser innen områder som miljø, klima, helse og sikkerhet.

Backe Prosjekt har hovedkontor på Lysaker i Bærum kommune, men vi har også avdelingskontorer på Kongsberg, Hamar, Jessheim, Fredrikstad og Stavanger.


Vårt mål er å igangsette 500 boliger i året. Vi utvikler nyskapende bygg til folk og samfunn.


www.skorpa.no