Småholman Borettslag

Småholman Borettslag - Flotte og romslige 3(4)-roms leiligheter på Skorpa!Beskrivelse


Småholman Borettslag er planlagt med inntil 6 enheter - 4 leiligheter i byggetrinn I. I Småholman Borettslag bor du "midt i naturen - tett på byen", i det legger vi, at du vil bo tett på naturen i en bebyggelse som åpner seg mot sjø og utsikt. Samtidig er det kort vei til byen, skolen, butikker og servicefasiliteter.

Her vil barna trives og de voksne får frihet til å nyte livet, sport, fritidsaktiviteter og nærheten til byen. Arkitekten har ved plassering av boligene tatt hensyn til vær og vind og utnytter de flotte sol og utsiktsforholdene. Boligene vil derfor ha balkonger mot vest, noe som gir gode solforhold - samtidig som den flotte utsikten kan nytes. Balkonger/terrasser får adkomst fra stuen.

Alle leilighetene er av god størrelse, 94 kvm BRA og leveres i utgangspunktet med 2 soverom, men med mulighet for det tredje! Er du tidlig ute vil du innenfor gitte frister kunne være med å påvirke og sette ditt personlige preg på leiligheten, ved valg av kjøkken, fliser, farger etc.

Velkommen til Skorpa - den nye bydelen!


For mer info om Skorpa se:https://www.skorpa.no/


Innhold


Fire 3(4)-roms leiligheter som inneholder.: Gang, 2(3) soverom, 2 bad! stue og kjøkken. Alle leiligheter vil ha tilgang til bod.


Standard


Se leveransebeskrivelse i prospekt.


Bygningsinformasjon / byggemåte


Se selgers leveranse-/byggbeskrivelse.


Byggebeskrivelsen/leveransebeskrivelsen skal angi hvilken teknisk standard prosjektet leveres med, samt foreløpig angi hva komplett leveranse etter kjøpekontrakten innebærer. Dersom det ikke er tatt inn spesifiserte bestemmelser i kjøpekontrakten, gjelder følgende krav:


- De tekniske løsninger skal tilfredsstille plan- og bygningslovgivningen, herunder kravene i teknisk forskrift.
- Utført arbeid skal tilfredsstille avtalte toleranseklasser i henhold til kontrakt. Om ikke toleransekrav er avtalt i kontrakt vil krav til avvik være i henhold til normalkrav i standarden, jfr. Norsk Standard NS 3420-1:2008

Det gjøres oppmerksom på at iht. teknisk forskrift, så er det ikke krav om at alle vinduer leveres med åpningsmulighet.

Selger forbeholder seg retten til å foreta endringer i materialvalg og konstruksjonsløsninger, samt foreta tilpasninger som er nødvendig etter hvert som tiltaket detaljprosjekteres uten forhåndsvarsel til kjøperne. Dette gjelder også ev. sammenslåing eller oppdeling av leiligheter. Endringene skal ikke redusere byggets eller leilighetens kvalitet eller vesentlig endre innholdet i prosjektet som sådan. Slike endringer gir ikke rett til prisjustering fra noen av partene. Om det blir nødvendig å gjennomføre vesentlige endringer ut over de forannevnte bestemmelser, plikter selger å varsle kjøper om endringene uten ugrunnet opphold.


Oppvarming


Det leveres varmekabler og panelovner som beskrevet i romskjema. På stue/kjøkken leveres pipe ferdig pusset og malt.


Beliggenhet


Småholman borettslag ligger rett ved vill natur med havet og turområder som nærmeste nabo! Det er kort vei til barnehager og skole, og til butikker i Kristiansund sentrum og til handelssentrene på Løkkemyra. Nærmeste barneskole er Goma barneskole - og nærmeste ungdomsskole er Atlanten ungdomsskole.


Parkeringsforhold


Garasjeanleggene i byggetrinn 1 inneholder til sammen 4 parkeringsplasser. I tillegg er det 2 carporter. Kjøp av parkeringsplass i garasje eller carport - og valg etter ansiennitet.


Kjøpsbetingelser


For komplette kjøpsbetingelser - se prospekt.


Romslige utsiktsleiligheter (34-roms) med parkering i carportgarasje. Solrike verandaer. Sjø og turløyper! | FINN.no